GEL 45
შატო მუხრანი
„შატო მუხრანი“ გთავაზობთ სხვადასხვა სახის ღვინის ტურებსა და მასტერკლასებს ღვინის დეგუსტაციაში. სტუმრებს ემსახურებიან