ნინო ქერაშვილი
ასაკი 51 წელი
გამოცდილება 4 წელი
სქესი მდედრობითი
გელა გოცირიძე
ასაკი 24 წელი
გამოცდილება 5+ წელი
სქესი მდედრობითი