ელენე ჯარიაშნელი
ასაკი 27 წელი
გამოცდილება 3 წელი
სქესი მდედრობითი
ლიზი ქორიძე
ასაკი 19 წელი
გამოცდილება 3 წელი
სქესი მდედრობითი
ელისო გურძიშვილი
ასაკი 25 წელი
გამოცდილება 1 წელი
სქესი მდედრობითი
ნუკრი მირუაშვილი
ასაკი წელი
გამოცდილება 10+ წელი
სქესი მდედრობითი