ელენე ჯარიაშნელი
ასაკი 27 წელი
გამოცდილება 3 წელი
სქესი მდედრობითი
ლიზი ქორიძე
ასაკი 19 წელი
გამოცდილება 3 წელი
სქესი მდედრობითი
ელისო გურძიშვილი
ასაკი 25 წელი
გამოცდილება 1 წელი
სქესი მდედრობითი
ნინო ქერაშვილი
ასაკი 51 წელი
გამოცდილება 4 წელი
სქესი მდედრობითი
ომიკო ეჯიბია
ასაკი 24 წელი
გამოცდილება 3 წელი
სქესი მდედრობითი
ნუკრი მირუაშვილი
ასაკი წელი
გამოცდილება 10+ წელი
სქესი მდედრობითი
გელა გოცირიძე
ასაკი 24 წელი
გამოცდილება 5+ წელი
სქესი მდედრობითი